GRAFIČNO OBLIKOVANJE

www.studio.mediaplay.si
6. Dober simbol je tisti, ki ga lahko takoj prikličemo v spomin in ga opišemo, narišemo do natančno do vseh podrobnosti.

7. Dober simbol ima veliko razlikovalnost. Sestavljen je iz likovnih struktur, ki ga močno razlikujejo od ostalih simbolov. Takšen simbol ima v sebi nove, neobičajne likovne kvalitete. Simbol z dobro razlikovalno lastnostjo ne zamenjamo zlahka s kakšnim drugim simbolom.

8. Berljivost je kjučna pozitivna lastnost tipografskih grafičnih simbolov. Simbol ne sme puščati nobenega dvoma o tem, za katero besedo ali zlog gre.

9. Del celostne podobe je tudi barvna kombinacija. Barva naj odraža panogo, v kateri podjetje nastopa - razen, če to barvo uporablja močna konkurenca. V tem primeru izberite barvo, ki se od tekmečeve najbolj razlikuje.

10. Med stalnicami celostne podobe se pogosto pojavlja tudi slogan. Dobro pozicijsko geslo sporoča ključne sposobnosti, vrednote in identiteto organizacije oziroma blagovne znamke.
1. Ko gradimo blagovno znamko, je celostna grafična podoba njen pomemben del. Vendar je blagovna znamka več kot samo ime ali simbol. S potrošnikovega stališča je blagovna znamka oblika garancije. Blagovna znamka potrošniku zagotavlja, da bo dobil tisto, kar si je želel.

2. Ko se nova blagovna znamka pojavi na trgu, jo prične potrošnik spoznavati, zbirati o njej informacije, na podlagi katerih si ustvari mnenje o znamki ter tako oblikuje imidž blagovne znamke.

3.
Podjetje s celostno grafično podobo daje videz, da je urejeno in opremljeno za izkoriščanje tržnih priložnosti. Stranke vam bodo težko zaupale, če je vaša vizuelna podoba neenotna.

4. Težko zapomljivo ime je bolje zamenjati. Dobro ime je preprosto izgovorljivo, drugačno od drugih in z lahkoto zapomljivo.

5. Ime podjetja oz. blagovne znamke je vredno toliko, kolikor je organizacija investirala v njegovo zaznavanje in pozicioniranje skozi tržne komunikacije. Imena blagovnih znamk Marlboro, Coca-Cola, Colgate so vredna nekaj desetin miljard ameriških dolarjev.

10 dejstev o celostni grafični podobi

Grafično oblikovanje » Nasveti, članki