GRAFIČNO OBLIKOVANJE

www.studio.mediaplay.si
Zloženka Mestna optika

Predviden obseg del:
9 h
Zloženka gledališka predstava Totovi

Predviden obseg del:
7 h
Zloženka Planinsko društvo Medvode

Predviden obseg del:
6,5 h
Zloženka Sport penzion Manca

Predviden obseg del:
5 h
Zloženka TD Pirniče

Predviden obseg del:
5 h
Zloženka Športno društvo Vučko

Predviden obseg del:
4,5 h
Zloženka Apartments Flamingo - Kreta

Predviden obseg del:
4 h
• oblikovno enostavnejša postavitev
• skeniranje in barvna obdelava vseh slik
• obrezi večine slik na zloženki
• zahtevnejša postavitev zloženke
• skeniranje, obdelava, obrezi slik
• fotomontaža na naslovnici
• obsežnejša zloženka
• skeniranje, obdelava, obrezi slik
• postavitev teksta z veliko stilnimi elementi
• barvna korektura 20 fotografij
• izdelava podlage
• izdelava zemljevida
• enostavnejša postavitev
• skeniranje in barvna korektura 13 fotografij
 
• pretežno tekstovna postavitev
• oblikovanje prijavnice
 
• enostavnejša postavitev z veliko slikami
  in malo teksta
• enostavna postavitev
• preprosta podlaga
 
Zloženka Prihranki v nabavi 
Business Success


Predviden obseg del:
3 h

03 - CENIK OBLIKOVANJA: zloženke, zgibanke

 

Grafično oblikovanje > Cenik oblikovanja zloženk, zgibank

 

Cena oblikovanja vsebuje predviden obseg del v urah za posamezen projekt.
Urno tarifo preverite v ceniku oblikovanja. »
Pri vsakem projektu so opisane njegove karakteristike in posebnosti.
Podatki so zgolj informativne narave. Za točne cene pošljite povpraševanje!