GRAFIČNO OBLIKOVANJE

www.studio.mediaplay.si
Oblikovanje čeka, darilnega bona

Predviden obseg del:
3 h

 

15 - CENIK OBLIKOVANJA: čeki, darilni boni

 

Grafično oblikovanje > Cenik oblikovanja čekov, darilnih bonov

 

Cena oblikovanja vsebuje predviden obseg del v urah za posamezen projekt.
Urno tarifo preverite v ceniku oblikovanja. »
Pri vsakem projektu so opisane njegove karakteristike in posebnosti.
Podatki so zgolj informativne narave. Za točne cene pošljite povpraševanje!